skip to Main Content

Landbouweekblad: ‘PALS kry nog nie erkenning wat dit verdien nie’

“Witzenberg PALS het gehelp om 43 boerdery-besighede met betekenisvolle swart aandeelhouding op die been te bring. Altesaam 180 plaaswerkers is nou mede-eienaars en aandeelhouerbegunstigdes in die landboubesighede. Sowat 2 085 plaaswerkers trek voordeel uit werknemerstrusts en 3 200 werkgeleenthede is in primêre en sekondêre landboubedrywe geskep.”

Lees die volledige berig op Landbouweekblad.com

A2a60f6e2e9148aa83728b0511083734

Back To Top